Bilete

Doggis

Publisert: 16.05.2011, Oppdatert: 02.02.2016
Øvelsen "doggis", løp med vendinger. Illustrasjon.

Set ut kjegler på 3, 6 og 9 meter. Oppgåva til utøvarane er å akselerere fram til kjeglene på 3 meter, snu og springe til mållinja, snu og springe til 6-meterslinja, snu og springe til mållinja, snu og springe til 9-meterslinja, og til slutt så raskt som mogleg tilbake til start.