Fagstoff

Nøkkel – bartre (viltveksande)

Publisert: 11.04.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Dette er ein nøkkel over berre viltveksande og opphavlege bartre i Noreg og inkluderer altså ikkje bartre som er planta, innført og forvilla i Noreg, eksempelvis europeisk lerk, sembrafuru og sitkagran.

Bartrenøkkel

Nøkkel over viltveksande og opphavlege bartre i Noreg

 

NÅLER ENKELTVISE BÅDE PÅ ELDRE OG NYE SKOTT

  • Flate og mjuke nåler i to rekkjer; frø i saftige og små bærkonglar     
BARLIND
(Taxus baccata)
Kvister med røde bær    
  • Firkanta og stive nåler ikkje i to rekkjer; frø i store konglar
GRAN
(Picea abies)
 Grankvist, kongler, kongleskjell og frø.   

 

 

 

 

 

NÅLER FLEIRE SAMAN PÅ ELDRE SKOTT, MEN OFTE ENKELTVIS PÅ NYE SKOTT

  • Frø ikkje i konglar, men i bærkonglar; nåler oftast tre i krans
EINER
(Juniperus communis)
kvister, bærkongler, nåler og frø   
  • Frø i vanlege konglar; nåler to og to saman
FURU
(Pinus sylvestris)
Furutre. Foto.    Relatert innhald

Praktisk stoff for

Generelt