Fagstoff

Barneombodet

Publisert: 22.03.2011

På denne sida har vi samla videoar der barneombodet uttaler seg om ulike emne. Du finn også filmane på andre sider i læringsressursen din, til dømes under «profesjonalitet». Gjer deg kjend med filmane og lenkjene til høgre.

Barneombodet


Leverandør: NRK

 

 

             Om brukarmedverknad                                       Om profesjonalitet


Leverandør: NRK

Leverandør: NRK

 

 

            Om sosial kompetanse                                      Om tryggleik og tillit


Leverandør: NRK

Leverandør: NRK

 

 

Om haldningar


Leverandør: NRK

 

Utfordringar til deg

         


Relatert innhald

Generelt