Fagstoff

Om profesjonalitet

Publisert: 22.03.2011, Oppdatert: 04.03.2017

På denne sida møter du fire ulike personar som fortel deg om profesjonalitet i arbeidet med barn og unge.

Relasjonshøvdingen - om profesjonalitet
Leverandør: NRK

Barneombodet - om profesjonalitet
Leverandør: NRK

 

 

Førskulelæraren - om profesjonalitet
Leverandør: NRK

Læraren - om profesjonalitet
Leverandør: NRK
 

Utfordringar til deg

         

 
Oppgåver