Lenkje: Video

Video til debatt: Forbrukersamfunnet.

Publisert: 08.03.2011, Oppdatert: 04.02.2014