Fagstoff

Nyttige adresser når du jobbar med seksualitet

Publisert: 15.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017
Symboler

Seksualitet er eit stort og spennande område som du kan bruke mykje tid på å fordjupe deg i dersom du ønskjer det. Her er det lenkjer til nokre nettadresser som du kan ha nytte av når du arbeider med temaet.

Gutt som jobbar med PC. Illustrasjon.Niels Henrik jobbar med pc 

 

 

Som barne- og ungdomsarbeidar skal du halde deg fagleg oppdatert.
Det betyr at du må følgje med og få med dei de endringane som heile tida skjer.

 

 

Teikning av gut som skriv. Illustrasjon.Å søkje informasjon 

Fleire av desse nettsidene har søkjefunksjonar så du kan søkje etter det temaet du ønskjer – til dømes seksualitet.
Du finn mengder med fagstoff når du søkjer på nettet. Hugs å vere kritisk til det du finn, for det er ikkje alt som er like seriøst.

Du finn lenkjer til alle adressene i lenkjesamlinga.

Unghelse.no

Her kan du søkje på temaet seksualitet.

Helsedirektoratet.no
Her kan du gå til ei side om seksuell helse.

Folkehelseinstituttet.no

Her kan du søkje på ulike tema.

Ung.no - startside
Dette er ein offentleg informasjonskanal for ungdom. Det er mogleg å søkje på ulike tema.

Forskning.no

Her kan du søkje på ulike tema.

Prevensjon
Dette er ein nettstad som gir svar på spørsmål om prevensjon og dei forskjellige alternativa som finst.

Klara Klok

Nettstaden gir informasjon og rettleiing om tema som helse, forhold og familie, rusmiddel og seksualitet uavhengig av kjønn, alder, bustad, etnisk tilhørsel og funksjonsnivå.

Lommelegen.no
Her kan du søkje på ulike tema.

Skolenettet – startside

Her kan du søkje på seksualitet.

Helsenett.no – startside
Her kan du søkje på ulike tema.

Kjærlighetens landskap – hefte

Fra Fagforbundet om seksualitet.

Risikosex
Dette er ei nettside med filmar, quiz og informasjon om kjønnssjukdommar, prevensjon og seksualitet.

Sex och relationer

Dette er ein svensk nettressurs med film og tekst om seksualitet.

Sex og samliv
Her finn du informasjon om sex og samliv for ungdom.

Kors på halsen

Dette er ei nettside frå Røde Kors.

Gjer deg kjend på nettstadene over

Noter ned adresser på andre gode nettstader du finn.

Relatert innhald