Oppgåve: Interaktivt oppgåvesett

Eukaryote celler – oppgåvesett

Publisert: 20.05.2015, Oppdatert: 04.04.2017
Snitt av eukaryot celle

Finn ut kva du kan om eukaryote celle! I dette interaktive oppgåvesettet får du spørsmål om celleorganellar, deira funksjonar og om kva som skil eukaryote celler frå prokaryote celler.