Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeidar på ein skule

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Tonje er barne- og ungdomsarbeidar på ein skule. I desse filmklippa seier ho litt om jobben sin, kvifor ho har valt han, og kva ho gjer saman med barna.

Tonje fortel kvifor ho blei barne- og ungdomsarbeidar
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Her fortel Tonje om formingsaktivitetar ho er med på.

 

Tonje - forming
Opphavsmann: Fagforbundet

 

 

Her fortel Tonje om onsdagsmøta dei har i SFO.

 

 

Tonje - møte
Opphavsmann: Fagforbundet

Her fortel Tonje om korleis dei gjennomfører måltid i SFO.
Tonje - mat
Opphavsmann: Fagforbundet

Tonje er ute i pausane og legg til rette for og deltek i leiken til barna.

 

Tonje - uteaktivitetar
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Her fortel Tonje om kva for oppgåver ho har i klasserommet.
Tonje - klasserom
Opphavsmann: Fagforbundet

Her fortel Tonje om korleis ho tek imot barna i SFO, og om korleis dei har frukost på SFO. Tonje - tek imot barna
Opphavsmann: Fagforbundet