Fagstoff

Førstehjelp

Publisert: 25.11.2010, Oppdatert: 20.03.2017
Førstehjelpsskrin

Førstehjelp er den første hjelpa som alle kan gi når det oppstår ein akutt sjukdom eller skade. Kompetanse i førstehjelp kan du trenge når du minst ventar det. Ulykker og akutt sjukdom er aldri planlagt. Derfor må du vite kva du skal gjere i førstehjelpssituasjonar, og du må øve på å utføre riktig førstehjelp.

Ein skadd person blir lagt i stabilt sideleie. Foto.Først til skadestaden og sikre ulykkesstaden 
Hjerteballong. Foto.Hjarte   
Hjarte- og lungeredning. Foto.Hjarte - lungeredning, HLR  
Blødendde sår. Foto.Blødningar  
Brudd i kravebein. Teikning.Brot  
Førstehjelpspakke. Foto.Sykdommar - diabetes - epilepsi  
Førstehjelpsøvelse for fremmedlegeme i halsen. Foto.Fast i halsen  
 

"Skal man hjelpe en annen, må man først finne ut hvor han er, og møte ham der. Dette er det første bud i all sann hjelpekunst."

Søren Kierkegaard

Fluesopp. Foto.Forgiftning
Fotograf: Olav Olsen
 

 Brannsår. Foto.Brannsår  

 Kano frosset under isen. Foto.Forfrysning
Fotograf: Thorfinn Bekkelund
  

person som ligger i sideleie. Illustrasjon.Sideleie  

Tenk over

Førstehjelp handlar om ulike tema, og desse er symboliserte med bileta på denne sida.

  1. Lag eit tankekart for kvart av tema. Kva har du lært om desse tema på ungdomsskulen?
    Ta fram tankekarta når du er ferdig med å jobbe med tema. Kva har du lært?
  2. Kva for kompetansemål i læreplanen din seier at du skal lære noko om dette fagstoffet?
  3. Diskuter og lag ein plan for korleis du vil jobbe med desse tema. Du kan lage ein plan saman med klassen eller ein eigen plan for deg sjølv.
  4. Lag ein tekst eller eit rollespel ut frå eitt eller fleire av bileta på sida.
  5. Diskuter kva sitata over tyder. 
Oppgåver

Praktisk stoff for

Relatert innhald