Simulering

Lyssimulering

Publisert: 14.06.2018

I denne lyssimuleringa kan du justere bølgjelengda til elektromagnetisk stråling og samtidig sjå korleis frekvensen endrar seg. Lampa lyser når innstillingane er innan det synlege spekteret.

Vis i fullskjerm

 

Relatert innhald

Aktuelt stoff for