Fagstoff

Barne- og ungdomsarbeidar i ein ungdomsklubb

Publisert: 16.02.2011, Oppdatert: 04.03.2017

Anne er barne- og ungdomsarbeidar i ein ungdomsklubb. I desse filmklippa fortel ho litt om jobben sin, kvifor ho har valt han, og kva ho gjer saman med ungdommane. Sjå filmane om Anne og gjer deretter oppgåvene nedst på sida.

 

Anne – eigenskapar
Opphavsmann: Fagforbundet

 

Anne liker å halde på med formingsaktivitetar.

Anne og ungdommane må handle mat.

Kvifor har Anne blitt barne- og ungdomsarbeidar?

Anne – forming
Opphavsmann: Fagforbundet

Anne – handling
Opphavsmann: Fagforbundet

Anne – kvifor?
Opphavsmann: Fagforbundet

Anne lagar mat saman med ungdommane på klubben.

Anne og dei andre vaksne i klubben har møte.

Ungdommane pratar om mykje rart når dei er saman.

Anne – matlaging
Opphavsmann: Fagforbundet

Anne – møte
Opphavsmann: Fagforbundet

Anne – prating
Opphavsmann: Fagforbundet

  1. Kva for eigenskapar meiner du er viktige å ha i arbeidet som barne- og ungdomsarbeidar?
  2. Kva slags aktivitetar kan vere fine å gjere saman med ungdommar?
  3. Kvifor tek Anne med seg ungdommar frå klubben når ho handlar?
  4. Kva seier Anne om kvifor ho vil jobbe med ungdom? Diskuter det i klassen.
  5. Korleis planlegg dei vaksne klubbkveldane?