Oppgåve

Oppgåver dag 2 - Økologisk mat – Fair trade

Publisert: 08.11.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Oppgåver

  1. Bilde av fairtrade sin logo blant tomater Skriv opp alle dei ulike produkta de kan finne av
    økologisk mat, Fair Trade og Max Havelar.
  2. Før opp prisar for dei ulike produkta.
  3. Samanlikn med ”ordinære” varer. Sjå om det er prisforskjell og forskjell på utsjånaden.
  4. Vurder alle produkt og diskuter fordelar og ulemper med økologisk mat.
  5. Diskuter kva for ein samanhang det kan vere mellom etikk og matvareproduksjon.

Butikk 1

Økologisk produkt/
Fairtrade/
Max Havelaar
    Pris   
Pris
”ordinært produkt ”
PrisforskjellKvalitetsforskjell/
Forskjell på utsjånaden
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Butikk 2

Økologisk produkt/
Fairtrade/
Max Havelaar
    Pris    
Pris
”ordinært produkt ”
PrisforskjellKvalitetsforskjell/
Forskjell på utsjånande
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Butikk 3

Økologisk produkt/
Fairtrade/
Max Havelaar
    Pris   
Pris
”ordinært produkt ”
PrisforskjellKvalitetsforskjell/
Forskjell på Utsjåande
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Relatert innhald

Generelt