Fagstoff

Grupper

Publisert: 28.12.2010, Oppdatert: 04.03.2017
Grupper ingressbilde

Grupper og gruppeprosessar er eit stort og viktig tema som du som barne- og ungdomsarbeidar må ha eit medvite forhold til.

På Vg1 jobba du med fagstoff som handla om grupper, og dei kunnskapane du tileigna deg då, er nyttige når du no jobbar vidare med emnet.

Jenter i et idrettslag feirer seier. Foto.Grupper gjer sterk 

 

 

papirmennesker som holder hender.foto.Saman 

 

 

Fire unge kvinner løper hånd i hånd. Foto.Fellesskap 

Intet menneske er en Øy, hel og ubeskåren i
seg selv. Hvert menneske er et stykke av
Fastlandet, en del av det Hele.

Del av diktet «Klokkene ringer» av
John Donne, engelsk dikter (1572–1631)

Gruppe med ungdommar. Foto.Ungdommar 

Sitat

Da vi var unge, så vi på venner som noe selvsagt. Da vi ble eldre, vet vi hva det betyr å ha dem.

Kjelde: Edvard Grieg, Ordtak.no

Tenk over

  1. Kva for eit kompetansemål i læreplanen seier at du skal jobbe med emnet grupper?
  2. Lag eit tankekart over det du kan om grupper. Samanlikn tankekartet med fagstoffet om grupper på Grupper Vg1Undersøk om du treng å repetere fagstoff frå Vg1 før du går i gang med fagstoffet på Vg2.
    Ta fram tankekartet på slutten av skuleåret og sjå kva du har lært.
  3. Bruk bileta og sitata på sida som inspirasjon til ein tekst om grupper.
 

Oppgåver

Generelt