Fagstoff

Bedre kunnskap om nordlyset øker vår forståelse av universet

Publisert: 30.09.2010, Oppdatert: 04.03.2017

Om en sammenligner nordlyset med flares, de enorme lysutbruddene på sola, kan en se en del felles trekk. Som nordlyset opptrer i jordas atmosfære med sitt nesten identiske følge, sydlyset (se figur), forekommer flarene i to parallelle lysende bånd. Nordlyset stråler i en fargeprakt bestemt av gassene i atmosfæren. Lyset på sola er dominert av hydrogengasser. Jordas magnetfelt tvinger nord- og sydlysene mot de magnetiske polene. Det er geometrien i magnetfeltet rundt solflekkene som bestemmer formen på de lysende flarebåndene. Fellestrekkene i nordlyset og flare er mange. Vi tror prosessene som skaper nordlys også opptrer på en tilsvarende måte på sola. Våre kunnskaper om nordlyset øker vår forståelse for flareprosessene på sola og lysfenomen på andre stjerner og planeter.

Symmetri i polarlysetSymmetri i polarlyset

 

PlasmaskyerPlasmaskyerKilden til nordlysene og sydlysene er plasmaskyene som finnes langt bak i halen av magnetosfæren. Dette plasmaet fører til intense elektriske strømmer som forandrer jordmagnetfeltet. Jordmagnetfeltet er derfor en kombinasjon av “hovedfeltet” fra jorda selv, og felter som skyldes en strøm av partikler i den øvre atomsfære. Jordas magnetfelt danner et hulrom i det interplanetariske rom som kalles “magnetosfæren”. Den er sammentrykket på solsiden (dagsiden, til venstre på figuren) og strekker seg ut i en lang hale på nattsiden. På figuren er feltet vist i et plan, men i virkeligheten er det tredimensjonalt. På dagsiden er det nærmest en halvkule og på nattsiden en lang sylinder.