NDLA

Velkomen til NDLA kommunikasjon og kultur 1!

Sjå kor lett det er å ta i bruk NDLA kommunikasjon og kultur 1. Her kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for faget kommunikasjon og kultur 1. Fagstoffmenyen er bygd ...

Prøve i interkulturell kommunikasjon, KK1

Prøve til temaet interkulturell kommunikasjon. Prøva består av korte spørsmål, ei langsvarsoppgåve...

Les meir

Kulturforskjellar i Noreg

Prosjektoppgåve om kulturforskjellar i Noreg. Gruppene kan velje mellom sju oppgåver. Arbeidet skal...

Les meir

Eksamen Kommunikasjon og kultur 1

Du kan bli trekt ut til eksamen i kommunikasjon og kultur 1. Den er munnleg og lokalt gitt. Her er...

Les meir

Oppgåver til fordjuping og munnleg eksamen for kommunikasjon og kultur 1

For å førebu seg på munnleg eksamen, treng elevane røynsle med å lage eigne problemstillingar ut frå...

Les meir

....
....
....
Kontakt oss