Video

Gjenvinning for klima

Publisert: 29.09.2010

Det er bred enighet blant forskere om at klimaet er i endring, og at dette i stor grad skyldes menneskelig aktivitet. Heldigvis, for da kan vi alle bidra til endring i riktig retning! I “Gjenvinning for klima” ser vi nærmere på hvordan gjenvinning er et godt klimatiltak hvor alle kan bidra.

Relatert innhald