Fagstoff

Magnetosfæren - vårt nye verdensrom

Publisert: 29.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Himmelrommet har opptatt våre forfedre gjennom årtusener. Undring og nysgjerrighet har vært den store drivkraften. Man mente at det nære verdensrommet mellom planetene var praktisk talt tomt for materie. Jordas magnetfelt var symmetrisk fra dag- til nattsiden og uten strukturer og irregulariteter. Dette trodde man fram til ca. 1960.

Noen sentrale områder innen magnetosfæren.Noen sentrale områder innen magnetosfæren.
Opphavsmann: Narom


Takket være den moderne romforskningen har vi fått et helt nytt bilde av det nære verdensrommet, som fra 1965 kalles magnetosfæren. Magnetosfæren er den del av verdensrommet hvor jordas magnetfelt kontrollerer bevegelsen til de elektriske partiklene. Yttergrensen av magnetosfæren kalles magnetopausen. Magnetopausen er grenseflaten mellom det interplanetare rommet og jordas nære verdensrom.