Fagstoff

Datalagring og arkivering

Publisert: 08.02.2011, Oppdatert: 03.03.2017
Harddiskplate med lesehode

Mottaking av telemetri innebærer nesten alltid overføring av store mengder måledata. Vurdering og analyse i sanntid vil ofte være umulig. Overføring til et mer eller mindre permanent lager er derfor av avgjørende betydning.

 

Lagring av informasjon er selvfølgelig ikke spesiell for faget telemetri. Datalagring foregår i forbindelse med enhver bruk av datamaskiner, og behovet for lagringsplass øker eksponentielt. Mengden av lagrede data på verdensbasis passerte 1 Zettabyte i 2010, og økte med omtrent 60 % dette året. Innenfor romteknologi er satellitter en leverandør av enorme mengder data.

Når vi skal velge lagringsmetode er det en rekke hensyn å ta 
  • lagringskapasitet
  • overføringshastighet
  • aksesstid, dvs. den tid det tar å hente ut data fra et tilfeldig sted i datalageret
  • maksimal lagringstid og sikkerhet (degradering over år)
  • kompatibilitet med eksisterende og fremtidig maskin- og programvare
  • pris

Hvilke hensyn som veier tyngst avhenger av om vi skal lagre i sanntid, eller sikkerhetskopiere for arkivering og hvordan vi skal bruke dataene. Magnetbånd kan for eksempel lagre store mengder data til en forholdsvis lav pris, men har svært lang aksesstid. Datalagre basert på halvledere har svært kort aksesstid, men har (2010) begrenset lagringskapasitet og relativt høy pris.

Data som skal arkiveres, altså lagres over tid, krever et bevist forhold ikke bare til mediets fysiske levetid, men også teknisk levetid. Vi må ha maskin- og programvare for avspilling av gamle data, og dette blir ofte utdatert før lagringsmediet er fysisk degradert. Fysisk levetid kan også være kort for noen medier, ikke minst eldre typer magnettape. Dette innebærer at vi må regne med å kopiere lagrede data over til andre medier, kanskje flere ganger, i løpet av den tiden vi skal ta vare på disse. Gjelder dette analoge data på magnetbånd innebærer kopieringen i praksis alltid digitalisering samtidig.

I artiklene som følger skal vi se på forskjellige metoder for lagring av data. I tillegg til de som er mest aktuelle å lagre til i dag (2010), må vi være oppmerksomme på noen eldre medier som vi kan støte på i arkiver for data som er lagret tidligere. Vi skal også forsøke å spå om mulige trender fremover, men datalagring er et område hvor teknologien er i rivende utvikling.