Fagstoff

Repetisjon: grunnstoff og bindingar

Publisert: 25.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Litium

Når vi kjem inn på tema som batteri, solceller og brenselceller, må vi ned på atomnivå for å forklare kva som skjer. Du må kjenne til grunnstoff som lett tek opp og gir frå seg elektron, slik at elektrona kan bevege seg frå ein stad til ein annan. Det er derfor viktig at du er godt kjend med kva eit atom, eit ion og eit molekyl er, og kva eigenskapar grunnstoffa i ulike grupper i periodesystemet har.

Krystallgitter av NaCl. Illustrasjon.Krystallgitter av NaCl, vanleg koksalt. 

Kva treng du å repetere?

Her er ei komprimert oversikt over andre sider om atom, det periodiske systemet, kjemiske bindingar og kjemiske reaksjonar.

Innleiing - atoma 

Periodesystemet 

Innleiing - kjemiske bindingar 

Innleiing - kjemiske reaksjonar  

Oppgåver

Fagstoff