Måleenheter for radioaktiv stråling

Publisert: 11.08.2010

Forskjellige måleenheter blir brukt for stråling fra radioaktive stoffer. De gir uttrykk for forskjellige egenskaper ved strålingen. Når et stoff sender ut en alfapartikkel, en betapartikkel eller ett gammafoton per sekund er strålingen 1 becquerel (Bq).

$$1 \mathrm{Bq} = \frac{1 \mathrm{utsendelse av ioniserende stråling} (\alpha, \beta, \gamma)}{\mathrm{sekund}}$$


En tidligere måleenhet for aktivitet er curie (Ci) der 1 Ci = 3,7 · 1010 Bq. Når vi kun kjenner til radioaktiviteten i becquerel vet vi ikke hvilken strålingstype det dreier seg om og heller ikke energien i strålingen. Vi kan ikke avgjøre hvilken radioaktiv nuklide som forårsaker strålingen. For å kunne gjøre oss et bilde om langsiktige farer ved strålingen burde vi også kjenne til halveringstida til kilden.

Når stråling går gjennom materie avgir den energi. Mengden av absorbert energi per masseenhet kalles stråledose, som måles i Gray (Gy). Når vi måler 1 Gy betyr det at 1 kg av det bestrålte stoffet har absorbert 1 J stråleenergi.

 

Fordypning: Doseekvivalent

De ulike strålingstypene gjør ulik skade når de treffer levende vev. Man tar hensyn til det ved å bruke doseekvivalent med måleenheten sievert (Sv). Utgangspunktet er den absorberte strålingen målt i gray, men med en vektfaktor. For beta- og gammastråling gjelder at 1 Gy = 1 Sv. Alfastråling ansees som 20 ganger farligere. Den virker sterkt ødeleggende på celler langs den korte strekningen som trenges for å stoppe den. Man setter 1 Gy = 20 Sv for alfastråling. For nøytronstråling bruker man ofte 1 Gy = 10 Sv. Det betyr at man vurderer nøytroner som 10 ganger farligere enn beta- og gammastråling. Risiko for skader er ulik for ulike organer. Man velger en vektfaktor som tar hensyn til det. Den naturlige bakgrunnsstrålingen har en middelverdi på 4,25 mSv, se tabell under.

 

Tabell -- doseekvivalenterEksempler på doseekvivalenter vi utsettes for i ulike situasjoner
Opphavsmann: Narom