Fagstoff

Kildene til informasjon om universet

Publisert: 30.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Hovedkilden til våre kunnskaper om universet er dets elektromagnetiske stråling. Fra strålingen får vi informasjon om kjemisk sammensetning, temperatur, avstander, magnetfelt og farten til himmellegemer.


HubbleTo astronauter utfører reparasjonsarbeid på Hubble Space Telescope under romfergeflyvningen STS-61 i 1993. I bakgrunnen ser man Australias vestkyst. Foto: NASA
Opphavsmann: NASA

I tillegg til optiske teleskoper, brukes også radioteleskop i bølgelengdeområdet 0,1 mm til 10 cm for studier av det store univers. Radiobølger i frekvensområdet 3 · 1012 til 3 · 109 Hz, også kalt mikrobølgeområdet, er et viktig verktøy for studier av universet. Mikrobølger forplanter seg gjennom verdensrommet og jordas atmosfære uten å bli særlig svekket. Mikrobølger brukes også i moderne radare, mobiltelefoner, satellitt-tv, osv. Ved hjelp av mikrobølger kan man også bestemme strukturen til de store, fleratomære molekylene. Fortsatt er optiske teleskoper viktige. For å redusere informasjonstap pga. absorpsjon lokaliseres disse ofte på toppen av høye fjell.

I 1990 ble Hubble Space Telescope plassert i bane rundt jorda. Det registrerer stråling over hele spekteret mellom ultrafiolett og infrarødt. De nye instrumentene er veldig lysfølsomme. Dette har ført til oppdagelser av mange nye objekter og flere detaljer om kjente objekter. Satellitten Chandra X-ray Observatory, som også går i bane rundt jorda, måler røntgenstråling fra verdensrommet.

Vi har tidligere diskutert egenskapene til vår viktigste stjerne, sola. Studiet av de fysikalske prosessene i vårt solsystem kan hjelpe oss til å finne og forstå informasjon om fjerne objekter. Kilden til informasjon om både sola og mer eksotiske objekter, som galakser, kvasarer, svarte hull, er strålingen fra disse.