Fagstoff

Astrofysikk

Publisert: 05.10.2010

Astrofysikken er per definisjon fysikken om himmellegemene og verdensrommet – som vi også kaller universet.

Mennesker har gjennom årtusener vært opptatt av sola, stjernene og planetene – ja hele universet. Nysgjerrigheten har vært drivkraften til studier som har ført til ny viten. Takket være nye teleskoper og spesielt moderne romforskning har vi i de siste tiårene fått et nytt verdensbilde som er i stadig forandring. Vår eneste kontakt med verdensrommet før romalderen var den stråling vi kunne måle på jorda. I dag kan vi ved hjelp av satellitter og romskip også studere strålingen som jordas atmosfære og magnetfelt skjermer oss for. Mennesker har vært på Månen og tok med seg prøver tilbake. Romsonder har landet på Mars, Titan og andre himmellegemer hvor de har foretatt kjemiske analyser. Romsonder gjør det mulig å få et nøyaktig, detaljert bilde av vårt solsystem. Det som driver denne forskningen er ønsket om svar på noen grunnleggende spørsmål: Hvordan oppstod livet på jorda?  Finnes det liv andre steder i universet? Hvordan oppstod universet?  Hvordan vil universet utvikle seg videre?