Fagstoff

Oppsummering - teknikk og koordinasjon

Publisert: 13.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

I dette emnet har du lært om

 • kva teknikk er
 • viktige faktorar for trening og utvikling av teknikk
 • viktige faktorar for trening og utvikling av koordinasjon
 • at det ikkje er nokon klare grenser mellom trening av teknikk og trening av koordinasjon
 • at når du skal trene teknikk og koordinasjon, må du leggje vekt på:
  • å finne riktige øvingar som er tilpassa deg og nivået ditt
  • å finne øvingar du må streve litt med
  • å finne øvingar som du synest er artige, slik at du ønskjer å repetere til rørsla er lær

  Balanserer på surfebrett.Balanse