Fagstoff

Hvor mye luft er der i atmosfæren?

Publisert: 11.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Sett i global målestokk er atmosfæren meget tynn og begrenset. På fjell høyere enn 4000 meter merker man at det er vanskelig å puste. Over 6 km må man ha luft med seg, ofte ren oksygen. I fly 13 km over bakken har man 80 % av luften under seg. Lufttettheten avtar hurtig med høyden.

Jorda fotografert av GOESJorda fotografert av GOES-satellitten.
Opphavsmann: NASA

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Hvis vi tenker oss hele atmosfæren presset sammen til samme trykk og temperatur som vi har ved bakken, ville høyden av hele atmosfærelaget bare være 8 km. Med hensyn til tyngde tilsvarer dette et vannlag på ≈ 10 m eller et granittlag på ca. 3,5 m.

Hundre kilometer over bakken er luften ekstremt tynn fordi ca. 99,99 % av atmosfæren da er på undersiden. Derfor kan man lese mange steder at atmosfæren bare når ut til 100 km, men dette er ikke riktig. Selv om luften 100 km over bakken er meget tynn finnes det fortsatt 1018 (et nesten uendelig stort tall) molekyler per kubikkmeter. Massen av all luft som finnes i atmosfæren er ca. 5 · 1018 kg eller 5 · 1015 tonn.

Lufttrykk i atmosfærenLufttrykket avtar tilnærmet eksponensielt med høyden.
Opphavsmann: Narom