Fagstoff

Atmosfærens sammensetning opp til ca. 100 km

Publisert: 01.10.2010, Oppdatert: 03.03.2017

For å kunne beskrive atmosfærens fysiske og kjemiske egenskaper må vi kjenne sammensetningen, temperaturen, trykket, tettheten eller konsentrasjonen som funksjon av høyden.

Nær jorda opptrer samtlige gasser i molekylær form. Atmosfæren inneholder en rekke forskjellige gasser hvorav nitrogen og oksygen dominerer helt. De utgjør mer enn 99 % av hele atmosfæren. Dog er det viktig å være oppmerksom på at selv gasser som bare utgjør promiller i den totale atmosfæren, er viktige for livet på jorda.

 

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly. Download player
Partikkeltetthet i atmosfæren
Opphavsmann: Narom

De dominerende atmosfæregassene opptrer i et konstant forhold, mens flere av de små gassene (som utgjør mindre enn 0,05 % av det totale volum) er meget variable. Som eksempel kan nevnes vanndamp, H2O, som varierer mye med både årstid og breddegrad. Ved ekvator kan vanndampen noen ganger utgjøre 4 % av alle luftmolekylene, mens den ved polene vinterstid bare er 0,00001 %. Det er også en varierende mengde skyer i atmosfæren. Det kan, som vi alle har opplevd være store, lokale variasjoner i atmosfæren. Den er jo meget dynamisk fra fint vær til kraftige stormer og uvær.

I vår beskrivelse av atmosfæren brukes en standardmodell, dvs. en ren, tørr atmosfære som en middelverdi for hele jorda. For de gassene hvor volumprosenten er ≪1% angis konsentrasjonen som antall molekyler pr. million, ppm (fra engelsk; “parts per million”; dvs. 1 ppm = 10-6) eller endog som antall pr. milliard, ppb (“parts per billion”; 1ppb = 10-9). Sammensetningen av luften i en standard atmosfære er gitt i tabellen under. Det finnes nesten 1000 små gasser i atmosfæren utover dem som er oppført tabellen, men de som er nevnt der er de viktigste.

Atmosfærens sammensetningAtmosfærens sammensetning
Opphavsmann: Narom