Fagstoff

Elektromagnetisk stråling og partikkelstråling fra sola

Publisert: 08.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Viktige romlaboratorierViktige romlaboratorier som har blitt brukt til studier av sola og verdensrommet.
Opphavsmann: Narom

Studiene av sola var lenge begrenset til det en kunne se med det blotte øye og med bakkebaserte instrumenter. Bare en meget liten del av den mangfoldige strålingen sola sender ut når ned til jorda. I dag studeres solstrålingen med avanserte instrumenter fra satellitter og romsonder utenfor jordas atmosfære. Vi har fått ny kunnskap om sola - spesielt innen bølgelengdeområder som ikke slipper gjennom jordas atmosfære.

Fra romsondene Solar Maximum Mission, Hubble, SOHO og Ulysses har vi fått veldig interessante data. Oppløsningen i disse er omkring 200 km på solas overflate. Med romsonden Ulysses - som ble skutt opp i 1992, har vi for første gang fått observasjoner fra solas polområder. Bare egenskaper og parametre ved sola som har direkte eller indirekte betydning for faget romfysikk vil bli omtalt her. Vi skal derfor hovedsakelig konsentrere oss om den elektromagnetiske strålingen og partikkelstrålingen fra sola.