Fagstoff

Framstilling av kakao

Publisert: 14.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Kakaofrukt. Foto.

 

Kakaofrukt. Foto.Kakaofrukt. 

Fermentering

Bøndene pakkar bønner og fruktkjøtt inn i bananblad og lèt dei liggje varmt for at dei skal gjære. Hinna rundt bønnene inneheld sukker, og i gjæringsprosessen blir dette omdanna til alkohol og deretter eddik. Sjølve prosessen varer i fem til seks dagar, og bønnene skifter farge frå brunlilla til fiolett.

Tørking og røsting

Etter fermenteringa må bønnene tørke. Vanlegvis blir bønnene tørka i sola på hustak eller på matter, før dei blir pakka i sekker, køyrde inn til byane og skipa til kakaofabrikkar for vidareforedling.

I fabrikkane blir skalet fjerna, og kakaobønnene må gjennom omfattande reinsing og kvalitetskontroll før dei kan røstast. Røsting betyr at bønnene blir varma opp og rista i varmluft ved 120-140 gradar i omtrent ein time. Behandlinga av kakaobønnene er så langt i prosessen akkurat den same som den aztekarane for fleire tusen år sidan brukte for å framstille den dyrebare drikken sin – chocolatl.

Hugselappen

Kakaobøner som er klår til bruk har vore gjennom desse prosessane:

  • fermentering
  • tørking
  • røsting

Kakaobønner

Kakaobønnene er brunlilla og omgitte av ei hinne når frukta blir hausta. For å få fram den aromatiske smaken må bønnene behandlast i ein gjæringsprosess som vi kallar fermentering.

Relatert innhald

Generelt