Fagstoff

Storfekjøt

Publisert: 13.09.2010, Oppdatert: 28.08.2013
oppdeling av storfe

Her finn du filmar som passar til bruk i undervisninga.

Alle filmane du finn her finst også knytte til fagsider under råstoff og produksjon i menyen. Når filmane er plassert på ei fagside, er det vanlegvis også knytte oppgåver til filmane. Ønskjer du å bruke oppgåvene til ein film må du finne fagsida filmen er knytt til.