Fagstoff

Konservering av fisk

Publisert: 10.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Røkt laks

Her finn du filmar og fagstoff som passar til bruk i undervisninga.

Alle filmane du finn her finst også knytte til fagsider under råstoff og produksjon i menyen. Når filmane er plassert på ei fagside, er det vanlegvis også knytte oppgåver til filmane. Ønskjer du å bruke oppgåvene til ein film må du finne fagsida filmen er knytt til.

Relatert innhald