Fagstoff

Betre puls - kosthald og helse

Publisert: 09.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Styrketrening med egen kropp som belastning

Her finn du filmar som passar til bruk i undervisninga.

Alle filmane du finn her finst også knytte til fagsider under kosthald og livsstil i menyen. Når filmane er plassert på ei fagside, er det vanlegvis også knytte oppgåver til filmane. Ønskjer du å bruke oppgåvene til ein film må du finne fagsida filmen er knytt til.