Video

Brakyterapi

Publisert: 15.06.2010

Brakyterapi

Brakyterapi er en revolusjonær ny form for innvendig strålebehandling som for en avgrenset periode eksponerer sykt vev for en høy stråledose. Under veiledning av CT og fluoroskopi brukes eksempelvis i lungene et bronkoskop til å plassere et kateter i posisjon nær en bronkialsvulst.

Den andre enden av kateteret er forbundet med en datamaskin. Maskinen kontrollerer at en liten, radioaktiv metall-pellet føres gjennom kateteret og frem til svulsten. Varigheten og posisjoneringen av pelleten kan brukes til å kontrollere stråledosen i ulike områder av svulsten.

Gevinsten med denne formen for brakyterapi er å levere kortvarige og presise strålemengder til en svulst mens en samtidig begrenser eksponeringen av friskt vev. Etter en serie behandlinger fjernes kateteret uten å etterlate noen pellets i kroppen. Brakyterapi kan også brukes i behandlingen av prostatakreft og brystkreft.