Fagstoff

Koding

Publisert: 09.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Det digitale signalet, strømmen av logiske null og en, er ikke alltid egnet for overføring over avstand i sin originale form. Signalet må da omkodes før overføring. De viktigste hensyn ved valg av kode er båndbreddebehov, problemer med likestrømskomponent i signalet og mottakers evne til å gjenvinne klokke. En fellesbetegnelse for slike koder er linjekode.

Det finnes mange forskjellige måter å kode de to binære symbolene '0' og '1' i en bitstrøm. Tabellen viser en liste over noen koder.
Binære koderTabell over noen forskellige måter å kode den binære datasekvensen 0001110110010110.PCM-koder
Opphavsmann: Narom

 

Non-Return-to-Zero- (NRZ) og bifase-kodene (biφ eller biPh) er forskjellige ved at bifase-kodene har overgang midt i bitcellen. Grunnen er for å gjøre det enklere på mottakersiden å trekke ut klokkepulsen fra bitstrømmen slik at hvert bit enkelt kan skilles fra hverandre. Ulempen ved å bruke bifase-kode er at båndbredden må økes eller bitraten minkes sett i forhold til NRZ. Biφ-L (eng: Biphase-Level), også kalt Manchester koding, har en stigende flanke for den logiske verdien '0' og en synkende flanke for '1'. I alle tilfeller har den da en overgang midt i bitcellen slik at klokken enkelt kan trekkes ut.

Se for deg en lang bitrekke med kun høy verdi '1' komme etterhverandre i tilfellet med NRZ-L. Mottakersystemet vil da få problemer med å trekke ut klokken og skille bitcellene i datastrømmen fra hverandre. Det er av denne grunn foretatt mange forsøk på å framskaffe flere nullgjennomganger ved NRZ-kodene. Dette er delvis gjort i DM-kodene (eng: Delay Modulation Coding; ie Miller code), og spesielt med teknikken tilfeldigjordt NRZ eller RNRZ (eng: Randomized NRZ).

Hensikten med tilfeldiggjøring i RNRZ er å fremskaffe en tilnærmet lik fordeling av binære 1 og 0 i en gitt datastrøm. Siden prosessen virker som en logisk tilstandsmaskin, kan datastrømmen reetableres i en invers prosess på mottakersiden. Figuren under viser et prinsipp for tilfeldiggjøring av et NRZ-signal. Bit 13 og 14 er i dette tilfelle sendt inn i en ekslusiv-eller-krets (XOR) med sin utgang tilbakeført i datastrømmen gjennom en ny eksklusiv-eller-krets.

Randomisering med skiftregisterRandomisering med skiftregister
Opphavsmann: Narom

 

 

Relatert innhald

Generelt