NDLA
Forside Vg1T
Geogebra  GeoGebra  

 

 

 Logo Khan Academy   Khan Academy på norsk 

 

Redaksjonen tilrår

  • Kva skjer på sidene til matematikk 1T?

    Våren og hausten 2017 har det skjedd endringar i matematikk 1T på NDLA. Størst endringar blir det ved skulestart hausten 2018.

  • Eksamen i matematikk

    I matematikk er det ny eksamensordning frå og med våren 2015, kor det stillast krav til bruk av digitale verktøy....

Kontakt oss