eForelesing

Tryggleik i laboratoriet

Publisert: 07.03.2017

Å arbeide i eit laboratorium er spennande, men kan òg vere farleg viss du ikkje har oversikt over kva du skal gjere. Er du trygg, blir alt mykje meir morosamt, og det faglege utbyttet blir større.