Fagstoff

Aliasing

Publisert: 09.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Aliasing er et begrep i signalprosessering og andre fagfelt om en effekt som får forskjellige signaler til å etterlikne hverandre. Dette kan skje om oppløsningen til et digitalisert signal blir for lav. Hvis signalet som digitaliseres endrer seg sakte i forhold til samplingsraten til ADCen kan vi anta at verdien av signalet mellom to samplinger ligger mellom de tilsvarende samplingsverdiene. Hvis signalet derimot forandrer seg raskt i forhold til samplingsraten, kan ikke denne antagelsen lenger gjøres.
Punktprøving med for lav frekvensI figuren over er aliasing illustrert. Det resulterende signalet (blå kurve) etter konvertering fra analogt, via digitalt og tilbake til analogt er totalt forskjellig fra det opprinnelige signalet (rød kurve). Signalet har en frekvens som tilsvarer forskjellen mellom frekvensen til det opprinnelige signalet og samplingsfrekvensen (sorte prikker).Aliasing
Opphavsmann: Moxfyre

For å unngå aliasing kan noen grep gjøres. Et grep er å øke samplingsfrekvensen slik at Shannons teorem oppfylles. Et annet er å filtrere signalet gjennom et lavpassfilter før det blir sendt til ADCen. Dette kalles anti-aliasing, og resulterer i at de høyeste frekvenskomponentene til signalet fjernes før digitaliseringen slik at Shannon - Nyquist samplingsteorem oppfylles.
I digital bildebehandling er aliasing også et svært viktig tema. Figuren under viser to bilder, hvor det ene (venstre) har høy nok samplingsfrekvens, mens det andre (høyre) har for lav samplingsfrekvens.
Moire som resultat av lav samplingsfrekvensBilde av mursteinsbygg hvor det er blitt brukt for lav samplingsfrekvens på bildet til høyre. Vi får en etterlikning (eng: aliasing) av lavfrekvent variasjon i bildet som ikke finnes i originalen til venstre. Det karakteristiske mønstret vi får i bildet til høyre kalles moaré.Mursteinsvegg
Opphavsmann: Colin M.L. Burnett

 

Relatert innhald

Generelt