Fagstoff

Elevarbeid: bilder og animasjoner av molekyler

Publisert: 15.04.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Fettsyre

Thomas Bruvold, elev på VG1 studiespesialiserende ved Nordkjosbotn videregående skole skoleåret 2009– 2010, har gitt oss tilgang til molekylbilder og animasjoner han har laget.

I den kreative prosessen han har vært gjennom, har han lært mye, blant annet da han arbeidet med aminosyrer: "Der lærte jeg faktisk noe nytt: Illustrasjonen i boka hadde bare et enkelt karbon i midten (H2NCH2COOH), ikke lengre kjeder."

Stilisert bilde av alanin.Aminosyre – alanin.
Opphavsmann: Thomas Bruvold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MolekylmodellGlyserol.
Opphavsmann: Thomas Bruvold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sola under arbeid.Skjermdump fra animasjonsprogrammet "Blender".
Opphavsmann: The Blender Foundation

Dannelse av peptidkjeder

Da Thomas holdt på med proteiner, ville han prøve å lage en animasjon av hvordan de blir dannet. Ved å bruke et gratis 3D-program, "Blender", klarte han både å lage modeller og få dem til å bevege seg. Hvordan han gjorde det, er nærmere forklart nedenfor.

Thomas lærte naturligvis mye om hvordan programvaren virker, men også om det naturfaglige fikk han grundigere kunnskap: "Jeg fikk på en måte en større forståelse for reaksjonene fordi jeg fikk jobbe med dem foran meg :-)."

Aminosyrer danner peptidbinding
Opphavsmann: Thomas Bruvold

 

Dannelse av fett

Fett dannes av et glyserolmolekyl og tre fettsyremolekyler. Men hva skjer egentlig under dannelsesprosessen? Det kan du se i animasjonen nedenfor.

Dannelse av fett
Opphavsmann: Thomas Bruvold

 

Hvordan har Thomas laget animasjonene?

Bilde av eleven.Thomas Bruvold.
Opphavsmann: Thomas Bruvold

Thomas forteller at han har laget animasjonene med 3D-programmet "Blender".

– Først laget jeg et bibliotek av de ulike atomene samt av ulike "bindinger", som enkelt-, dobbelt- og trippelbindinger. På den måten ble det lettere å konstruere strukturen av molekylene og også gjøre det enkelt å endre på alle på en gang. Jeg brukte enkle svarthvite bilder for bokstavene for de ulike kjemiske symbolene, som en maske for de ulike fargene.  Etter at alt var satt opp, fant jeg en fin posisjon med 3D-programmet "Blender"s-kamera og brukte også "Blender"s interne etterbehandler til å legge på diverse effekter, som glød og utydeliggjøring av bevegelser. For å lage animasjonene animerte jeg rotasjonen og posisjonen til atomene, og i tillegg animerte jeg gjennomsiktigheten på bindingene.

Det er ingen tvil om at kombinasjonen av faglig interesse og kreative evner i dette tilfellet har vært fruktbart!

Relatert innhald