NDLA

Velkomen til NDLA helsearbeidarfag Vg2!

I NDLA helsearbeidarfag Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for helsearbeidarfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følgjast kronologisk. I ...

Handhygiene som grunnleggjande smittevernrutine

Grunnleggjande smittevernrutinar i helsetenesta er tiltak som blir retta mot alle pasientar. Dette...

Les meir

Dei ulike yrkesarenaene til helsefagarbeidarane

I løpet av utdanninga og læretida di kan det vere lurt at du prøver deg på ulike yrkesarenaer. Då...

Les meir

Rolla til helsefagarbeidaren

Kunnskap om sjukdommar, diagnosar og ulike behandlingsformer er ein viktig del av det faglege...

Les meir

Grunnleggjande sjukepleie

Ein helsefagarbeidar skal utføre grunnleggjande sjukepleie. Her kan du lese om kva dette inneber.

Les meir

Kontakt oss