NDLA

HMT i varehandelen

Varehandelen har spesielle utfordringar. Mange tilsette opplever stress, til dømes i samband med kø ved kassa og krevjande kundar. Lær meir her.  ...

Nye medievanar, nye handlemønster

Dei nye digitale media har gitt oss ei rekkje nye verktøy for å samle informasjonen om varer og...

Les meir

Kva er ein salskanal?

Med salskanal meiner vi kanalar vi kan bruke for å få til eit sal mellom verksemd og kunde.

Les meir

Likviditetsbudsjett

Eit likviditetsbudsjett er gir oss oversyn over kor mykje pengar vi har tilgjengeleg. Vi snakkar om...

Les meir

Kva er ein forretningsidé?

Ein forretningsidé skal seie noko om kva bedrifta skal selje, kven kunden er og korleis bedrifta...

Les meir

Kontakt oss