NDLA

Kva er ei historisk kjelde?

Når vi skal danne oss eit bilete av historiske hendingar, er vi avhengige av å tolke kva ulike primærkjelder fortel. ...

Jobb med tankekart

NDLA har i samarbeid med Eivind Sehested Zakariassen utvikla eit tankekartverktøy med døme i 8 emne...

Les meir

Lese som ein historikar

Å arbeide med historie krev at vi utøver kjeldekritikk – at vi les som historikarar. Mange oppfattar...

Les meir

Undersøk eit handskrive dokument

Studer personlege nedteikningar frå krigsåra 1811 og 1812.

Les meir

Fotografiet som historisk kjelde

Fotografi kan nyttast som historiske kjelder på lik line med skrivne dokument. Vi må da vurdere...

Les meir

Kontakt oss