NDLA

Velkommen til NDLA biologi 1!

I NDLA biologi 1 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for biologi 1. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og du kan følgje han kronologisk. I temafana finn du ...

Forslag til årsplan i biologi 1

I biologi kan ein disponere faginnhald og tid på fleire måtar. Dette er berre ei av fleire...

Les meir

Bruk av nøklar – hjelp til artsbestemming

Nokre gonger er det ikkje nok å sjå på bileta i eit oppslagsverk for å bestemme kva art du har...

Les meir

Periodeplan for "Den unge biologen"

I dette forslaget har vi gått ut frå at det blir brukt to heile dagar til feltarbeid, og at det blir...

Les meir

Planlegging av feltarbeid

Alle vi som har biologi som fag, lærar som elevar, får ein rask, spennande og intens start på...

Les meir

Kontakt oss