Lenkje

Simulering: Tidfesting med radioaktive isotopar

Publisert: 03.03.2010, Oppdatert: 22.05.2013

Lær om ulike typar radiometrisk datering, som karbondatering. Forstå korleis nedbryting og halveringstid verkar, slik at vi kan få dateringa til å fungere. Spel eit spel, og finn ut om du klarer å datere gjenstandar etter kor stor mengd av isotopar som er igjen.