Fagstoff

Nyttige adresser når du arbeider med drama

Publisert: 27.09.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Masker

Drama er eit stort og spanande område som du kan bruke mykje tid på å fordjupe deg i dersom du ønskjer det.

Laptop. Foto.PC 

Du finn mengder med fagstoff med å søkje på nettet, men hugs å vere kritisk til det du finn, for det er ikkje alt som er like seriøst.

Her finn du nokre nyttige adresser:

  • Landslaget Drama i skolen
    Nokre artiklar ligg opne for alle, men her treng ein medlemskap for å få tilgang til alle sidene. Det er mogleg at skulen din er medlem.

 

 

 

  • Teachers.tv
    Her finn du ei rekkje filmar, blant anna om drama brukt i skolen. Filmane er på engelsk.

Gjer deg kjend på nettstadene over. Noter ned adresser på andre gode nettstader du finn.