Oppgåve

Høyr deg sjølv - konsekvensar av drivhuseffekten

Publisert: 17.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Grå isbre med smeltebekk. Foto.Smeltande isbre.
Opphavsmann: Wing-Chi Poon
 

 

  1. Kva meiner vi med klima?
  2. Korleis tenkjer vi oss at utsleppa av klimagassar til atmosfæren kan endre klimaet?
  3. Kva er det som kan få havnivået til å stige?
  4. Kva verknad har den tropiske regnskogen på innhaldet av CO2 i atmosfæren?
  5. Nemn synlege teikn på at gjennomsnittstemperaturen i Arktis aukar meir enn elles på jorda. Kva konsekvensar kan det få?
  6. Kva for tiltak er sette i verk for å redusere auken i drivhuseffekten?

 

Løysingsforslag - Konsekvensar av auka drivhuseffekt