Oppgåve

Kva er livsstilssjukdommar?

Publisert: 14.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Tema som høyrer til "Gruppeoppgåver - Næringsstoff og helse".

 

Et eple og et stetoskop. Foto.Eit eple om dagen   

Livsstilssjukdommar er eit samleomgrep på sjukdommar eller lidingar som eit menneske kan få som resultat av eigen, sjølvvalt livsstil. Livsstilssjukdommar blir ofte omtalt som dagens store helseutfordring. Livsstilssjukdommar som knyttast til kosthaldet er overvekt, sukkersjuke (diabetes) og hjarte- og karsjukdommar.

Forslag til noen lenker:

  1. Livsstilssykdommer (NHI)
  2. Livsstilssjukdommar.
  3. Helsenett.no
Relatert innhald

Fagstoff