Oppgåve

Har idrettsutøvarar eteforstyrringar?

Publisert: 10.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Tema som høyrer til "Gruppeoppgåver - Næringsstoff og helse".

Bilete av sprintarFart
Opphavsmann: hisks

I nyheitene hører vi om at eteforstyrringar er eit aukande problem i sport. Er dette tilfelle?
Er nokre idretter meir utsett enn andre?
Er jenter meir utsett enn gutar?

Forslag til nokre lenkjer:

  1. Spiseforstyrrelser er et problem
  2. Spiseforstyrrelser i idretten. Den norske legeforening.
  3. Idrett og spiseforstyrrelser. Sunn jenteidrett.