Lenkje

Quiz om gen og protein

Publisert: 20.01.2010, Oppdatert: 08.07.2013

Fleirvalsoppgåver om gen og protein.
Kjelde: viten.no