Fagstoff

Simuleringar og oppgåver om genetisk modifiserte organismar (GMO)

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Presentasjon av planter som er genetisk endra og simulering av korleis dyr kan få endra sine gen.
Interaktiv oppgåve om genetisk endring av dyr.

Bilete frå animasjonen.In vitro befrukting.
Opphavsmann: YDP

 

Skjermdump fra simuleringen.Genetisk modifiserte organismar (GMO).