Fagstoff

Simuleringar og oppgåver om induserte mutasjonar

Publisert: 22.06.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Bestråling av frø

Simuleringar og oppgåver om korleis ein bruker stråling og kjemikalium for å auke talet på mutasjonar.
Berre ein liten del av mutasjonane er gunstige. Ved å dyrke, sortere og velje frø frå dei plantene med gunstige eigenskapar, kan ein vere heldig med utvikling av ein ny sort som gir større avlingar.

Skjermdump fra simuleringen.Indusert mutasjon - ein metode for å auke avlingar.  

 

OBS!

Ver klar over at bestråling av frø gir både gunstige og ugunstige mutasjonar. Etter bestråling vel ein ut frø frå dei plantene som har fått gunstige eigenskapar, for eksempel større frø.