Fagstoff

Norrøn tid

Publisert: 24.02.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Snorre-Edda på forsida av eit islandsk manuskript. Foto.Snorre-Edda: framside av eit islandsk manuskript frå 1666.   

Oversikt over perioden

Språk- og litteraturhistorisk tidslinje har ei oversikt over den norrøne perioden: historie, samfunnsforhold, norrøn mytologi, litteratur og språk. Oppgåvene til periodeoversikta finn du i høgrefeltet på denne sida. Dei hjelper deg å oppsummere og systematisere lærestoffet.

Bøkene i Tidslinja

I tillegg inneheld Tidslinja fire bøker der verk blir presenterte meir grundig: Den eldre Edda, Snorres kongesoger, Kongsspegelen og Soga om Gunnlaug Ormstunge.

Mykje av den aller eldste diktiga er heltedikting, og både forma og ein del av stoffet har vandra frå land til land. Derfor er også heltedikt som Beowulf, Rolandskvadet og Nibelungen-eposet tekne med i Tidslinja.

Oppgåver til bøkene finn du på dei neste sidene.