Fagstoff

Tomt Gantt-skjema

Publisert: 14.07.2011, Oppdatert: 03.03.2017
PlanleggingTomt Gantt-diagramHer ligg eit tomt eksemplar av eit Gantt-diagram. Dette kan de bruke til å planleggje arbeidet dykkar.
          
Last ned som PDF-fil: